Ved at fortsætte med at bruge vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

Handels- og forretningsbetingelser, samt persondatapolitik og returpolitik.

1. GENERELLE BETINGELSER

1.1 Nuværende salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft 01. jan. 2015.

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse for samtlige Dansk Farve Shop’ kunder. Der gælder dog særlige regler for forbrugere (ikke erhvervsdrivende kunder), hvor dette særskilt er nævnt i det følgende.

1.3 Vi forbeholder os ret til prisændringer, på baggrund af ændringer i valutaforhold, afgifter pålagt af staten eller lignende.

1.4 Vi forbeholder os ret til annullering af ordrer på udsolgte varer, som ikke længere lagerføres. ”Nærværende bestemmelse omfatter ikke ordrer afgivet af forbrugere.”

1.5 Tvister i anledning af købet og deraf følgende retsforhold afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København.

 

2. LEVERING

2.1 Dansk Farve Shop er berettiget til at foretage delleverancer og er berettiget til at levere i en afvigende mængde, for så vidt angår antal, størrelser og farver, når blot afvigelsen i forhold til ordren ikke kan anses for væsentlig. ”Nærværende bestemmelse finder ikke anvendelse, for så vidt angår afvigende mængder, ved forbrugerkøb.”

2.2 a For forbrugere anses levering for sket og risikoen overgået til køber, når kunden er kommet i besiddelse af varen.

2.2 b For ikke-forbrugere (erhvervsdrivende) anses levering for sket og risikoen overgået til kunden ved forsendelse fra Dansk Farve Shop’s lager.

2.3 For at lette kundens kontrol med det modtagne, vedlægges der følgeseddel/ faktura med angivelse af mængde og pris.

2.4 a Forbrugere skal reklamere inden rimelig tid, efter at forbrugeren har opdaget en evt. mangel ved varen.

 

Her kan du læse alt omkring din fortrydelsesret og hvad du bør foretage dig, 
inden en evt. returnering. 

DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

Fortrydelsesret

Oplysninger om fortrydelsesretten

Du har som forbruger i forbrugerkøb 14-dages fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten kan ikke gøres gældende af erhvervsdrivende i handelskøb. Fortrydelsesretten gælder kun for 1) aftaler indgået ved fjernsalg og 2) aftaler indgået uden for Danskfarveshop’s forretningssted. Købelovens mangelsregler kan desuden finde anvendelse.

Fortrydelsesretten betyder ikke, at du har en ubetinget ret til at få det fulde beløb for varen retur. Hvis varen er blevet håndteret på en sådan måde, at den ikke har nogen værdi, vil du ikke have krav på at få købesummen retur. For at få den fulde købesum retur, må varen kun være brugt i samme grad, som er accepteret inden købet i en almindelig fysisk butik. Før du sender en vare retur, skal du derfor gøre dig klart, om en almindelig butik ville acceptere den benyttelse af varen den har været udsat for. Du har altså ret til at se varen an og afprøve visse funktioner. Derimod vil returbeløbet kunne nedsættes, såfremt varen har været brugt i en længerevarende periode eller i det hele taget viser tegn på slid.

Bemærk, at fortrydelsesretten ikke gælder ved levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, dvs. spilkoder, licensnøgler og lign. der sendes via e-mail, SMS eller lign. leveringsform.

 

Udnyttelse af fortrydelsesretten

Ønsker du at gøre brug af din 14-dages fortrydelsesret, skal du give os meddelelse herom senest 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget varen. Meddelelsen skal gives i form af en utvetydig erklæring på e-mail til mail@danskfarveshop.dk. Det er altså ikke nok, at du giver meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten over telefonen. Bestillingsvare tages ikke retur. 

Ønsker du, at benytte din fortrydelsesret og indleverer i en af vores pick up points, kan du også gøre dette, Danskfarveshop gør opmærksom på, at vi ikke udbetaler kontant, men via bankoverførsel, når varen er beset, og testet af vores tekniske afdeling.
Retur fragt tilbage betales kun når varen er fejlleveret fra Danskfarveshop side.

 

Returadressen er følgende:

Danskfarveshop

Thomhavevej 4, Mjang

6470 Sydals

Danmark

Pakken skal mærkes ”Fortrydelsesret” og vedlægges en kopi af købsfakturaen som dokumentation for, at varen er købt hos Danskfarveshop. Beløbet returneres via samme betalingsform, som du har benyttet til den oprindelige transaktion, medmindre du har accepteret noget andet. 

Danskfarveshop anbefaler, at varen returneres via postnord og at varen sendes som pakkepost med omdeling.

Ved maling i større mængder, anbefales dog Brink Transport eller GLS.

På den måde er der mulighed for at spore pakken i postnord system, og det fjerner derved enhver tvivl om, hvorvidt pakken er leveret til Danskfarveshop. Du vil derved have mulighed for at efterlyse pakken såfremt levering ikke har fundet sted.

Har du købt en vare der volumenmæssigt ikke kan håndteres af post Danmark, anbefales dog Brink Transport eller GLS.

 

Bemærk, at varer der returneres pr. efterkrav eller sendes uden porto nægtes modtaget af Danskfarveshop.

Bemærk, at Danskfarveshop ikke tilbagebetaler ekstra omkostninger forbundet med levering, hvis du udtrykkeligt har valgt en anden leveringsform end den mindst bekostelige standardlevering, som Danskfarveshop har anvist.

 

Vilkår for tilbagelevering af varen

Udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse påhviler dig som forbruger. Eventuelle omkostninger Danskfarveshop måtte pådrage sig ved din nægtelse af varens levering vil blive modregnet i det beløb Danskfarveshop krediterer i forbindelse med varens tilbagelevering til Danskfarveshop.

 

Undtagelser til fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten efter Forbrugeraftaleloven finder ikke anvendelse på 1) aftaler hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for Danskfarveshop’s forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr., 2) udførte ikke finansielle tjenesteydelser hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med din forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført, 3) levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, 4) levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, 5) levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen, 6) levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen, 7) aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, som du på forhånd udtrykkeligt har anmodet om, 8) levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller lign., som du har brudt plomberingen på og 9) levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium.

 

Fortrydelsesrettens bortfald

For at kunne benytte fortrydelsesretten skal varen være afsendt til Danskfarveshop’s adresse på Thomhavevej 4, Mjang, 6470 Sydals, senest 14 dage efter vi har modtaget utvetydig erklæring om, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten.

 

Forringelse af varens værdi

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Eller med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede varen i en butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi varen som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købesummen retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Ved handelsmæssig værdi skal forstås den pris, sammenlignelige varer sælges til brugt mellem erhvervsdrivende. Eksempler på en brug der går ud, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, kan være:

 

  • Opstart/montering/installation af f.eks. navigationsanlæg
  • Afprøvning/i brugtagning af f.eks. spraymaling
  • Indsættelse af farvepatron i printer

 

Såfremt varen har været monteret, installeret og/eller taget i brug forbeholder Danskfarveshop sig ret til at nedsætte tilbagebetalingsbeløbet med et beløb der svarer til forringelsen af varens værdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage. Manglende original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor der ud fra en vurdering foretaget af Danskfarveshop vil blive krediteret et mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende original emballage m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes. 

 

Bemærk, at ved speciel fremstilles varer efter kundens ønske er der ikke længere fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor kunden har givet samtykke til at monteringen eller produktionen kan eller er begyndt. 

Bemærk, at fortrydelsesretten ikke gælder ved levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et varigt fysisk medium. Fortrydelsesretten bortfalder desuden, så snart plomberingen er brudt på plomberede lyd- eller billedoptagelser eller lign.

 

Forbrugerens forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten

Alle produkter der returneres til Danskfarveshop skal være forsvarligt indpakkede. Alle produkter skal tilbageleveres i en kasse eller lignende. Produkter der modtages i antistatisk materiale skal returneres i tilsvarende antistatisk materiale.

Varer der konfigureres eller indstilles på din foranledning, skal nulstilles til fabriksindstillinger såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten mod nedsat værdi pga. brug. Det betyder, at f.eks. alle registreringer i et navigationsanlæg eller en radio skal slettes fra produktet. 

Som forbruger bærer du risikoen for varens forringelse eller undergang inden levering til Danskfarveshop er sket, og mangelfuld emballering kan medføre, at rettighederne bortfalder.

Hvis du senere fortryder udnyttelse af fortrydelsesretten hæfter du for eventuelle omkostninger Danskfarveshop måtte have pådraget sig, herunder undersøgelsesgebyr, returfragt, arbejdstid i forbindelse med undersøgelse af varen og/eller andre omkostninger.

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til feedback@danskfarveshop.dk. I fald det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, se www.kfst.dk.

 

Yderligere spørgsmål

Yderligere spørgsmål kan rettes til mail@danskfarveshop.dk eller telefon 20264150.

 

ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Danskfarveshop, at De retter henvendelse til mail@danskfarveshop.dk eller på telefon 20264150. 

FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter der returneres til Danskfarveshop skal være forsvarligt indpakket. 

Alle varer skal sendes tilbage i en kasse eller lignende. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder. 
 

Når du returnerer varen, bedes du gøre følgende:
Send en mail til mail@danskfarveshop.dk, med dit ordre nr.
Husk altid at sende varen tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Ikke-forbrugere (erhvervsdrivende) skal ved mangler ved varen reklamere senest 5 dage efter varens modtagelse.

Er kunden ikke forbruger (erhvervsdrivende) har kunden pligt til ved varens ankomst at afstemme med følgeseddel/faktura (antal kolli) og samtidig konstatere, hvorvidt der er sket skade på emballagen eller varen. Dette skal i påkommende tilfælde anmeldes til transportselskabet gennem anmærkning på fragtbrevet.

Ved ordrer under kr. 500,00 pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 00,00. E-handels-ordrer er gebyrfri.

Er kunden ikke forbruger (erhvervsdrivende) og handler via telefon eller e-mail, vil alle priser blive opgivet ab lager ekskl. fragt, gebyr, emballage og moms.

Fragtpriser i e-handelsløsningen er kun gældende i Danmark og ikke på Grønland eller Færøerne.

Afsendelse sker normalt indenfor 2-3 hverdage.


3. BETALINGSBETINGELSER

3.1 Kreditaftaler – gælder kun erhvervsdrivende og offentlige instanser, der har fået godkendt en kontoansøgning.

3.2 Ved for sen indbetaling tillægges rente efter gældende sats, p.t. 2,0 % pr. påbegyndt måned. Der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker.

3.3 Dansk Farve Shop modtager som betaling Dankort, Visa og MasterCard, samt bankoverførsler. Obs! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

4. RETURNERING AF VARER (Erhversdrivende)

4.1 Returnering af varer kan kun finde sted efter skriftlig henvendelse til Dansk Farve Shop og skriftlig accept herfra.

4.2 Enhver returneret vare vil blive krediteret til den oprindelige debiterede pris minus 15%, min. kr. 50,00

4.3 Ved en eventuel returnering skal en kopi af fakturaen på det returnerede medsendes.

4.4 Sker returneringen som følge af nægtet varemodtagelse, vil ny levering ikke finde sted. Varerne vil i så fald blive krediteret til den oprindelige pris minus 15%.

4.5 Afmålte metervarer og specialbestillinger kan ikke returneres. I øvrigt henvises der til pkt. 1.4.Persondatapolitik (Hvad gør vi med dine personlige oplysninger)

For at du kan indgå aftale med os på danskfarveshop.dk har vi brug for følgende oplysninger:

• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos danskfarveshop.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Kunderelateret personale for danskfarveshop.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på danskfarveshop.dk er den adm. direktør.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til danskfarveshop.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos danskfarveshop.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til danskfarveshop.dk via e-mail mail@danskfarveshop.dk

Cookies
På danskfarveshop.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan afhænger af din browser.


Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på danskfarveshop.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede.
 
Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere danskfarveshop.dk

PRISER

Alle priser vises med 25 % moms, dvs. den pris, du ser ud for en given vare er incl. moms, og er den pris som du skal betale + fragt. Der pålægges fragt på varer indtil 700.- kr. Varekøb for over 1000,- kr. er fragtfri.(Kun ved bestillinger foretaget via webshoppen).
Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser - og kun til brofaste øer, og er ekskl. Færøerne og Grønland.

BESTILLING

På www.danskfarveshop.dk kan du kun bestille varer via vores hjemmeside. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du altid mere end velkommen til at kontakte os.

MED FORBEHOLD FOR TRYKFEJL, UDEFRA KOMMENDE PRISÆNDRINGER & UDSOLGTE VARER. 

Når du handler med www.danskfarveshop.dk  indgås aftaler på følgende sprog: Dansk
Der er mulighed for at se tidligere ordre ved at logge ind på hjemmesiden under ”MIN FARVE SHOP” ved problemer kan vi altid kontaktes på mail@danskfarveshop.dk

 

BETALING 

På www.danskfarveshop.dk kan der betales med:

Betalingskort

Du kan også betale med ViaBill. Læs mere her.

For at tilgodese alle vore kunder, har vi fra dags dato (03.12.2013) Ændret vore kort og fragt gebyrer.

Vi tager fremover et fast gebyr ved alle kort, på 1,50% Af købebeløbet dog Min. 0.70 Kr Pr. transaktion.

For forsendelse I DK 

Postnord uden omdeling Kr. 59,00 
Postnord med omdeling Kr. 79,00

DAO uden omdeling kr. 49,00

DAO med omdeling kr. 59,00

Her er en oversigt over gebyr ved betaling med kreditkort. Priserne er med forbehold for ændringer hos PBS. Betales der med betalingskort (Dankort, VISA/Dankort) er du altid sikret mod misbrug. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1200 kr. når dit dankort misbruges ved brug af pin-koden.
Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun NETS, der kan læse dem. Hverkenwww.danskfarveshop.dk eller andre har mulighed for at læse dataene.
Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra www.danskfarveshop.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

EAN - Nummer


Da vi har fået mange forespørgelser fra vores kunder om at de gerne vil betale med et EAN - nummer er vi i gang med at implementere denne betalingsløsningen på Danskautoshop. Det komme til at virke på den måde at man indtaster sit navn og adresse og her få man også mulighed for at indtaste sit EAN - nummer. Under de forskellige betalingsmetoder skal man så huske at vælge EAN - nummer som betalingsmulighed.

Man kan som privat person ikke bruge denne betalingsmetode. Virksomheder eller offentlige myndighed som har et EAN - nummer kan bruge det på danskfarveshoo.dk. Vi vil så sende en faktura til den offentlige myndighed eller privat virksomhed som har bestilt de pågældende varer. Betalingsfristen er netto 8 dage. Hvis vi modtager betalingen senere forbeholder vi os retten til at sende en rykker.

FRAGT

Fragtfrit levering ved køb over 500,- kr.
 (Kun ved bestillinger foretaget via webshoppen og i Danmark) Sendes med Post Danmark / GLS / Brink transport / Danske Fragtmænd. Den typiske leveringstid i Danmark for lagervarer er ca. 1 – 5 hverdage. 
Ved alle bestillinger der behandles via tlf. eller mail, gælder "Fragtfrit levering" ikke, derfor pålægges der altid et fragtgebyr i henhold til vægten/vægtfylden. (Som minimum altid kr. 88,00 excl. moms).

Fragt udlandet

Bor du i Norge eller ønsker du at sende en pakke til Norge sender vi den gerne. Prisen ligger fra 200,00 kr til 500,00 kr alt afhængig af pakkens størrelse.

Ønsker du at sende en pakke til Sverige ligger vores fragt priser imellem 65,00 kr til 200,00 kr igen afhængig af vægt og mål på pakken.

Har du spørgsmål til forsendelser til udlandet eller en pakkes vægt – så kontakt os på mail@danskfarveshop.dk

Vi tager forbehold for prisændringer hos de forskellige fragtfirmaer.
Større mængder af varer kræver en palle for at kunne blive aflæsset/leveret, og i enkelte tilfælde hvor der ikke automatisk tilskrives paller på ordren vil vi kontakte kunden for at sikre, at alle paller er tilskrevet ordren – alle paller skal afregnes før at leveringen kan finder sted.
Til lande uden for Danmark pålægger vi yderligere fragtomkostninger. Enkelte varer pålægges der ekstra fragt i forbindelse med produktion i udlandet eller ekstraordinære fragtudgifter. Hos danskfarveshop.dk kan du vælge om du vil have din pakke leveret med eller uden omdeling. Med omdeling bliver den leveret til din dør. Er du ikke hjemme får du en label lagt i din postkasse, med at du kan afhente pakken på det lokale posthus. Bestiller du uden omdeling skal din pakke afhentes på dit lokale afhentningssted (såsom posthus) og bliver dermed IKKE leveret til døren.

Alle returpallerne kan levers eller sendes (for egen regning) retur til: 
Dansk Farve Shop
Thomhavevej 4, Mjang
6470 Sydals

Paller debiteres som følgende: Euro paller ved retur 100 kr.
Husk dog den pågældende faktura som pallerne er købt på ellers kan der ikke tilbage betales retur for pallerne.